Ekologické využití

Naše firma A1demolice si Vás dovoluje informovat o odvozu suti z Prahy na povolené skládky a do recyklačních center. Tento materiál může dále posloužit ve stavebnictví po řádném přetřídění a nadrcení. My Vám přistavíme kontejner o požadované velikosti, kam můžete bezpečně uložit odpad z jakékoli demolice. Naše výkonné automobily s hydraulickou rukou je bez problémů naloží a přesunou na specializovaná místa.

Zbytkový materiál

V dnešní době dochází často k likvidaci starých budov a nevyhovujících staveb. To, co při bourání vznikne je suť, někdy závadná, ale většinou nezávadná. Naše firma nabízí objemné kontejnery na její odvoz do recyklačních center. Je dobré již při bourání materiál třídit na betonový, cihelný odpad a další frakce. Potřebujete-li materiál naložit a upravit potom terén, jsme tu opět my s výkonnými nakladači.